Maisema-arkkitehtuuri on monitieteellinen ala, jossa yhdistyy taiteen, luonnontieteiden, humanististen tieteiden ja tekniikan osaaminen. Maisema-arkkitehtien tehtävänä on tuottaa hyvää, turvallista, esteettistä ja kestävää ympäristöä sekä ekologisia ja toiminnallisia yhdyskuntia. Maisema-arkkitehtuurissa suunnitellaan ulkotiloja, niiden rakentamista ja hoitoa mittakaavan vaihdellessa pienipiirteisestä pihasuunnitelmasta laaja-alaiseen maisema- ja yhdyskuntasuunnitteluun.

Maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelma on yksi Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Arkkitehtuurin laitoksen koulutusohjelmista. Sen pääaineet ovat maiseman suunnittelu ja hoito, maiseman suunnittelu ja rakentaminen sekä yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu.

Ohjelma käynnistyi 1.8.1989, jolloin samalla perustettiin ensimmäinen maisema-arkkitehtuurin professuuri. Valtioneuvoston päätöksellä asetukseen teknillis-tieteellisistä tutkinnoista lisättiin tutkintonimike maisema-arkkitehti.

Ohjelmassa opiskelee tällä hetkellä lähes 160  opiskelijaa. Vuosien varrella ohjelmasta on valmistunut 240 maisema-arkkitehtia.

Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtuurin tutkinto-ohjelmalla on International Federation of Landscape Architects IFLA:n akreditointistatus, joka joka perustuu ammattijärjestöjen maisema-arkkitehtien koulutukselle määrittelemiin kriteereihin.