Tapahtumaviikosta vastaavat Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitos yhteistyössä Suomen Maisema-arkkitehtiliitto MARK ry:n ja Maisema-arkkitehtuurin opiskelijayhdistys Vista ry:n kanssa.


Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin laitos

Aalto-yliopistossa järjestelyihin osallistuu maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelman koko henkilökunta; professorit, lehtorit ja tutkijat. Tapahtumaviikon päättävä symposium järjestetään professori Nils Erik Wickbergin testamenttilahjoituksen turvin.


Suomen maisema-arkkitehtiliitto MARK ry

Suomen maisema-arkkitehtiliitto MARK on maisema-arkkitehtien ammatillinen ja aatteellinen yhdistys, joka edistää aktiivisesti suomalaisen maisema-arkkitehtuurin arvostusta sekä jäsentensä ammatillisia etuja. Toiminta on tukenut maisema-arkkitehtuurin ja puutarhataiteen asemaa vuodesta 1946. MARK tekee yhteistyötä toimialaa lähellä olevien järjestöjen, laitosten ja viranomaisten sekä alan ulkomaisten yhdistysten kanssa. Lisäksi MARK edustaa jäsenistöään monenlaisissa työryhmissä ja tapahtumissa.

MARK on Viherympäristöliiton, kansainvälisen maisema-arkkitehtiliiton IFLAn sekä sen Euroopan alajaoston IFLA Europen jäsenjärjestö. Suomen maisema-arkkitehtiliiton jäsenet käyttävät ammattinimikkeensä yhteydessä liiton lyhennettä Maisema-arkkitehti MARK.


Maisema-arkkitehtuurin opiskelijayhdistys Vista ry

Vista on maisema-arkkitehtuurin opiskelijayhdistys, jonka tarkoituksena on edistää maisema-arkkitehtuurin tuntemusta, asemaa ja alan kehitystä. Käytännössä järjestämme erilaisia tapahtumia, kuten ekskursioita, puistopiknikkejä, toimistovierailuja ja illanviettoja, joihin voi tulla mukaan kuka tahansa maisema-arkkitehtuurista kiinnostunut. Teemme yhteistyötä muiden alaan liittyvien opiskelijayhdistysten, Suomen maisema-arkkitehtiliitto MARK:n ja alan yritysten kanssa. Vista on myös mukana alan opiskelijoiden edunvalvonnassa ja uusien opiskelijoiden vastaanottamisessa.


Graafinen suunnittelu ja www-sivut:

Suvi Saastamoinen, Maisema-arkkitehti, TaM Ympäristötaide

Yhteys:

Sini Parikka, maisema-arkkitehti, Juhlaviikon tuottaja, events@landmark30.fi