Maiseman tekijät – näkökulmia maisema-arkkitehtuuriin

Kirja tulee saataville 11.10. 

Maisema-arkkitehdit muodostavat nuoren ja nousevan ammattiryhmän, jonka työn jälkiä näemme päivittäin kaupungeissa ja maaseudulla, ulkotiloissa, viheralueilla, puistoissa, aukioilla ja asuinalueilla. Yhteiskunnallisten muutosten myötä ammatin työnkuva laajentuu koko ajan yhä laajempiin kokonaisuuksiin.

Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelman toteuttamassa kirjassa käsitellään kotimaassa koulutettuja maisema-arkkitehteja sekä heidän rooliaan ja panostaan elinympäristömme suunnittelijoina ja muokkaajina.

Kirja esittelee erilaisilla profiileilla työskenteleviä maisema-arkkitehteja. Henkilökuvat valottavat ammattilaisten roolia ympäristön suunnittelijoina ja toisaalla yhteiskunnallisina vaikuttajina. Ammattilaisten näkökulmia ja artikkeleita täydentävät laaja valokuva- ja suunnitelmakuva-aineisto.

Kirjan toimituskunnan ydintyöryhmään kuuluvat Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelman johtaja professori Jyrki Sinkkilä, maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelman lehtori Emilia Weckman ja maisema-arkkitehti Aapo Pihkala. Kirjan kustantaa Aalto Arts Books. Kirjan julkistaminen ajoitetaan maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelman 30-vuotisjuhlavuodelle syksyllä 2019.